I till exempel ämnesplanen för svenska som andraspråk står det att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att kommunicera i tal och 

3247

Created Date: 9/12/2013 9:51:37 AM

Välkommen! Hjälp för vuxna Samtal i tal och skrift − och på video − Form och funktion i läromedelsdialoger ämnade för andraspråksutveckling hos vuxna D-uppsats inom svenska som andraspråk 4 Institutionen för kultur och LIU-SV-A--13/002--SE kommunikation VT 2013 . Institutionen för kultur och kommunikation 581 83 Tornedalsfinska | Meänkieli | Utredande text Fokus ligger bland annat på språkets historia, utveckling och användning idag. Vidare så diskuterar eleven även Tornedalsfinskans framtid. Anna Björling är en av våra logopeder som arbetar särskilt med att utreda vad problem med talet eller att förstå och skriva ord kan bero på. Anna berättar hur de utredningar hon gör ofta handlar om att ta reda på om en person har en språkstörning eller dyslexi.

Utredande tal

  1. Jag har en affarside
  2. Hotel felix illinois
  3. Hur gammal ar britney spears
  4. Skatt på pensionssparande företag

Etiken kring doping diskuteras även kort, och eleven redogör för biverkningar av doping för kvinnor och män. Utredande tal: en litterär epok med tillhörande centralt verk samt litterära särdrag I en utredande text är målet att analysera ett ämne eller ett problem, med hjälp av fakta och logiska resonemang. Beroende på uppgiften och temat så kan detta exempelvis göras genom att presentera orsaker, följder/konsekvenser och förslag på lösningar. Andra sätt är att göra jämförelser, eller presentera fördelar och nackdelar. Alkohol och droger | Utredande tal. Ett utredande tal om användningen av alkohol och droger och dess konsekvenser.

Läsningstid 13 minuter.

Du ska ha förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och ska också ha goda kunskaper i engelska. Det är viktigt att du trivs 

Av: Zahra. Please follow and like us: I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor.

Utredande tal

Utredande tal om språk Uppgiften är att hålla en muntlig redovisning där du utreder hur situationen ser ut för ett minoritetsspråk eller en dialekt i Sverige. Redovisningen ska pågå 3-5 minuter.

Utredande tal

17. 238.

Provtillfälle 2 skriftlig framställning.
Nose gogol

kan barn bli bättre på att övertyga sina föräldrar om att de ska få högre […] Du ska skriva analysen av ditt tal som en utredande text. Ditt upplägg ska följa den kronologiska ordningen utifrån talets struktur, men du behöver inte återge innehållet separat. Du har en inledning, avhandling och avslutning.

kar iolópa , visar nogsamt arten af Herr PALMSTIERNAS Inille , som ifrån de målt invecklade sakers utredande icke låt sig afskråckas . Deraf kom , at han ej fällan sträckte sin omhugfan til " sádana åmnens utredande , hvilka med hans fysla ej hade något omedelbart sam: manhang ; men kunde  Men denna planets Theories fullkomliga utredande blifver ämne för efterföljande Seclers . Astronomer , och hvilket skall byggas på de obser , vationer , lom  urbeder jag mig Edert tilstånd at til en få vigtig såks vidare unders & kande ' och utredande gitva vågon slags anledning , då jag fötesatt mig at egenteligen  Därtil med bör . jade han alt mer och mer fördjupa sig i fornfakers utredande , så at , utom någon del af sin Botanik , utgjorde det , nu högst i modet varande  En lite utredande tal om värfor är fel kalla America USA och manet av kontinenten innan spajorer konkisterade America.
Med el bonebridge

stimulerad ägglossning
clas ohlson norway
privat aktiebolag
stokastik nedir
utrymningsovningar

Utredande tal: en litterär epok med tillhörande centralt verk samt litterära särdrag

411 (+ övningar) Håll ett muntligt framförande argumenterande eller utredande s. 413.


Monopol plan
lararforbundet vs lararnas riksforbund

En lite utredande tal om värfor är fel kalla America USA och manet av kontinenten innan spajorer konkisterade America. (Abya Yala)

Utredande tal: en litterär epok med tillhörande centralt verk samt litterära särdrag I en utredande text är målet att analysera ett ämne eller ett problem, med hjälp av fakta och logiska resonemang. Beroende på uppgiften och temat så kan detta exempelvis göras genom att presentera orsaker, följder/konsekvenser och förslag på lösningar. Andra sätt är att göra jämförelser, eller presentera fördelar och nackdelar. Alkohol och droger | Utredande tal. Ett utredande tal om användningen av alkohol och droger och dess konsekvenser.

2013-07-18

utredande text. Hej! Jag ska hålla ett utredande tal om vad som helst, men behöver förslag på olika ämnen :) tänker något kring de mänskliga rättigheterna eller naturvetenskap och forskning. Utredande tal Titta precis över huvudena på de som sitter längst bak, så ser det ut som att du har ögonkontakt, fast du inte har det.

Hjälp för vuxna Samtal i tal och skrift − och på video − Form och funktion i läromedelsdialoger ämnade för andraspråksutveckling hos vuxna D-uppsats inom svenska som andraspråk 4 Institutionen för kultur och LIU-SV-A--13/002--SE kommunikation VT 2013 .