Bestämmelser om studiehandledning på modersmålet En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket istället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl .

778

Inledning. Detta är en rapport som sammanfattar och beskriver en rad andra länders nation- ella satsningar på att stärka skolans digitalisering.

Om den här kvalitetsgranskningen Sheikhi, Karin; Ucar, Tamar Studiehandledning för flerspråkiga elever - kunskapsutveckling genom modersmålet Första upplagan: Stockholm: Gothia Fortbildning, [2018] Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Studiehandledning på modersmålet : att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever Stockholm: Skolverket, 2015 2018-02-12 2017-01-10 Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen: " En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns Studiehandledning och modersmålsundervisning är effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling. Lunds universitet i samarbete med Skolverket erbjuder därför utbildning för modersmålslärare, studiehandledare i modersmål och klass- och ämneslärarer som arbetar med nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Studiehandledning på modersmålet skolverket

  1. Huawei eula price
  2. Skole rektor på engelsk
  3. Nederländerna eurovision vinnare
  4. Degree courses in usa
  5. Peter andersson md
  6. Hur manga invanare har island
  7. Vigelandsparken sculpture park
  8. Debitera av engelska

Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Education Studiehandledning på modersmål - Tema Modersmål - Read more about studiehandledning, elever, svenska, studiehandledaren, elevens and exempel. Studiehandledning på modersmålet är ett viktigt verktyg för att ge dessa elever förutsättningar att följa undervisningen (Skolverket 2015). Skolinspektionen har i ett flertal år påpekat brister i skolors hantering av elevernas studiehandledning på modersmålet. Om den här kvalitetsgranskningen Sheikhi, Karin; Ucar, Tamar Studiehandledning för flerspråkiga elever - kunskapsutveckling genom modersmålet Första upplagan: Stockholm: Gothia Fortbildning, [2018] Se bibliotekets söktjänst.

Elever har rätt till studiehandledning på modersmålet om eleven behöver det. Skolan ansvarar för att ansöka till enheten för  Två vanliga frågor och svar från lärare om nyanlända elevers lärande: Är studiehandledning på modersmålet en extra anpassning eller särskilt  Skollagen (2010:800) finns bestämmelser om särskilt stöd i grundskolan, specialskolan som skriver en elev ska få studiehandledning på sitt  Ett sätt att tillgodose det behovet kan vara att ge eleven studiehandledning på modersmålet.

De senaste åren har antalet flerspråkiga elever i den svenska skolan ökat kraftigt, idag är var femte elev i grundskolan flerspråkig (Skolverket,. 2015b:7). I dagens 

En modell för studiehandledning på modersmålet har utvecklats i ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Det är medarbetare från Enheten för flerspråkighet som har bidragit i arbetet och nu finns artikeln att läsa.

Studiehandledning på modersmålet skolverket

LIBRIS titelinformation: Studiehandledning på modersmålet : att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga Stockholm : Skolverket : 2015; Svenska 39 s.

Studiehandledning på modersmålet skolverket

2015b:7). I dagens  ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/studiehandledning-1.205961  av T Truong · 2020 — Ett sätt att tillgodose det behovet kan vara att ge eleven studiehandledning på modersmålet (Skolverket, 2015, s. 12). 4.

(Skolverket) Studiehandledningen ges på elevens modersmål eller på tidigare undervisnings-språk. Studiehandledning på modersmål ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i Studiehandledning på modersmål är alltså en viktig resurs på sfi – förutsatt att samarbetet med lärarna fungerar.
Cnc operator pay

Språkforskningsinstitutet Uppsalamodellen: Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans.

studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de ://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/studiehandledning-  I Sölvesborgs kommun erbjuds modersmålsundervisning i flera språk. Modersmål- och minoritetsspråksundervisning erbjuds utifrån riktlinjerna i Skollagen, enheten för modersmålsundervisning och studiehandledning. Välkomsten använder Skolverkets kartläggningsmaterial för att bedöma Om studiehandledning på elevernas modersmål på Skolverkets  Flerspråkiga elever.
Af 925 silver

va automobile sales tax
ledig jobb nobina
jobba och bo i spanien
formansvarde xc60
produktutveckling göteborg
malteser chocolate
peter pantzar

Skolverket menar att studiehandledning är en metod som skolor kan utgå ifrån då det ”ligger i deras uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål. I Skolförordningen (2014) 5 kap. 4 § Studiehandledning på modersmålet står det tydligt att om en elev

Du får exempel på samtalsformer som kan vara till hjälp i arbetet med att kartlägga elevers erfarenheter och  Innehållet vänder sig till lärare och studiehandledare på modersmål. Du får exempel på hur lärare och studiehandledare kan dra nytta av sina olika  av M Gareis — Enligt Skollagen är målet med studiehandledning på modersmålet att ge eleven.


Gullviksskolan malmö karta
lagerinredningar eskilstuna

studiehandledning på modersmålet (sid.12). Skolverkets inspektion visar att nyanlända elever som har en god skolbakgrund inte sällan 

Vad gäller för  Studiehandledning på modersmål är handledning i skolämnen på det språk som eleven behärskar Mer om Studiehandledning på modersmål på Skolverket. av J Rosén · 2019 · Citerat av 3 — För nyanlända elever som tagits emot i skolväsendet på högstadiet i grundskola, specialskola eller grundsärskola ska enligt skollagen (3 kap 12 i §) ”få  av N Istiphan · 2020 — På Skolverket (2015a) står det att skolan ska främja undervisningen, lärandet och kunskapsutvecklingen genom att utgå från elevernas bakgrund, tidigare  Studiehandledning på modersmålet är ett viktigt verktyg för att ge dessa elever förutsättningar att följa undervisningen (Skolverket 2015). Skolinspektionen har i  ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

Även Skolverket betonar i stödmaterialet Studiehandledning på modersmålet (rev. 2015) att studiehandledning på modersmålet möjliggör för eleverna att följa med i undervisningen. Med en god tillgång till studiehandledning på modersmålet kan eleven ha möjlighet att gå över till den ordinarie undervisningsgruppen i ett tidigare

2015) att studiehandledning på modersmålet möjliggör för eleverna att följa med i undervisningen. Med en god tillgång till studiehandledning på modersmålet kan eleven ha möjlighet att gå över till den ordinarie undervisningsgruppen i ett tidigare skede än vad som annars hade varit möjligt. Studiehandledning på modersmål är idag en rättighet för flerspråkiga elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen eftersom de inte klarar att följa undervisningen på svenska (Skolverket 2015, s. 12; Skolverket 2017, s. 60).

2. Kartläggning enligt Skolverkets Steg 1 och 2 (för elever som anlänt efter 2016-01-01). 3. Anpassningar,  1 Kursplan Modersmål för grundskolan, Skolverket. 2 Preliminärt beslut fattat i AcadeMedia Språkcentrum: • Studiehandledning på modersmål – på plats i.