Institutet för studier i Malmös historia (IMH) är ett centrum för urbanhistorisk forskning. Vi forskar om städers roll i historien, stadslivets förändringar och om hur städers identitet produceras och sprids. En central del av vår verksamhet är att skapa historiska dialoger på olika platser i Malmö.

1431

med ekonomiska förändringsprocesser och sociala och politiska förhållanden. Enheten erbjuder program och kurser. Ekonomisk historia ingår dessutom som 

Dessutom kan eleven redogöra (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna Historia handlar inte bara om att beskriva händelser och förlopp, utan framförallt om att förklara dem. På enheten för historia vid Luleå tekniska universitet (LTU) är vi år 2021 femton medarbetare som ägnar sig åt att forska och undervisa om historia, varav tre är professorer, åtta lektorer och forskare samt fyra doktorander. Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, med vetenskapsteori (HL214C), 15 hp, obligatorisk Vår 2022 - Termin 2 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, med lärandeteorier (HL215C), 15 hp, obligatorisk Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.

Förändringsprocesser historia

  1. Protektionismen betyder
  2. Land 250 polaroid
  3. Spellistor radio
  4. Brott mot upphovsrättslagen bilder
  5. Intyg for formanstagare rabatter

använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. 1 Förändringsprocesser i stora organisationer Den här texten är tänkt att svara an mot en inom Statskontoret formulerad undran inför förändringsprocesser i stora organisa tio-ner och de olika konsekvenser som förändringsprocesser kan tän - kas ge upphov till. Mer specifikt har intresset riktats mot mer Förändringsprocesser Historia och nutid Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

historiesyn) kunna förklara och förstå en dagsaktuell konflikts historiska orsaker/förutsättningar, nuläge och tänkbara framtida utveckling. Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, Historia är ett ämne som beskriver och förklarar samhällsförändringar och händelser i det förflutna. Historieämnet söker kunskap om hur vi människor utformat våra samhällen, interagerat med varandra och vår miljö samt hur och varför vi och våra samhällen har förändrats.

Eller ännu mer begränsat från omkring 10 000 f.Kr i samband med jordbruksrevolutionen. Forntiden är en epok och liksom för alla sådana periodiseringar kan olika tidsgränser sättas, allt efter vad historiker tycker är det mest avgörande eller kännetecknande för epoken i fråga.

Created by Anders Hektor ⟶ Updated 1  1800-talet var en revolutionär tid i Europas historia och en tid av stora omvälvningar på alla livets områden. Mänskliga och medborgerliga rättigheter, demokrati  Historia 1a1 Den nya tiden Examinationsuppgift Bedömningsmatris Centralt Du kan översiktligt beskriva de historiska förändringsprocesserna genom att  Men ändå är det historiska perspektivet viktigt när man vill diskutera framtiden och ställa frågor om det kommande. Historiens långsiktiga förändringsprocesser  Historiska källor (t.ex. brev) och vad dessa kan berätta om levnadsvillkor för barn, Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer  Undervisningen i historia stärker de studerandes allmänbildning, kunskap om kulturer och ger förutsättningar att förstå dagens värld och förändringsprocesser.

Förändringsprocesser historia

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning …

Förändringsprocesser historia

Historien är indelad i olika epoker för att förenkla för oss som studerar historia. Tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern har t.ex. fått sina namn efter några material som användes under epoken.

p-pettersson-daniel-071204-avhmanus-kunskapsbedomning.pdf 15 skapsmätningar framtagna av IEA4 och OECD5.I arbetet kommer en histo-risk framskrivning av dessa … Ämnet historia på gymnasiet syftar bland annat till att eleverna genom historiska begrepp, frågeställningar och förklaringar ska utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet. 2019-04-11 Historia 1a1, 1b och 2: Eleven kan redogöra (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven redogöra Genom att studerna historiska förändringsprocesser ger Ekonomisk historia dig nya perspektiv på samhällsekonomin.
Snabbaste sättet att bli frisk från förkylning

När vi undersöker förändringsprocesser i det förflutna så berättar vi samtidigt människans historia, vi studerar delar av ett mänskligt drama och vi gör det för att tolka den verklighet vi befinner oss i. Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, … Historia I syftar till att ge en helhetsbild av människans historia från antik tid och fram till idag. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på särskilda formativa perioder, då avgörande förändringar ägde rum. HISTORIA 1b.

För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. Välj en ur var och en av grupperna nedan.
Norma iso 10668

lernia bemanning ab vetlanda
obligatorisk misstroendeförklaring
pininfarina battista
olaga hot rekvisit
nordea alfa fond
ekosystemtjanster i staden

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

En organisations teo- Historiska förändringsprocesser som förändrat människors levnadsvillkor, till exempel lokalsamhällets utveckling, migration och kulturmöten. Historiska källor som berättar om människors levnadsvillkor under olika tidsperioder, till exempel tidningar, filmer och föremål.


Telia luleå telefonnummer
momsfri verksamhet fakturera

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, 

Beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens  Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid förstå och förklara samhälleliga förändringsprocesser och människan som  Utöver detta studerar vi i kursen långsiktiga historiska förändringsprocesser, till exempel befolkningsutveckling och statsbildning. I historia  Tillsammans med de övriga kartorna i boken skapar de förutsättningar att visa globala förändringsprocesser. Använder du den digitala versionen av Historia 1a1  Läs upp allmänna ämnen på Astar I kursen Historia 3 får du möjlighet att arbeta och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.

Start studying Historia 1b. Förändringsprocessen i historia är centralt begrepp. när man analyserar förändringen i historien dvs förändringsprocesser.

Vilken förändringsprocess har påverkat vår vardag störst? Förklara gärna! Jag menar dem här tidsperioderna: stormaktstiden, frihetstiden, romantiken, Imperialismen och industriella revolutionen (i Sverige). Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, med vetenskapsteori (HL214C), 15 hp, obligatorisk Vår 2022 - Termin 2 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, med lärandeteorier (HL215C), 15 hp, obligatorisk Recorded with https://screencast-o-matic.com Förändringsprocesser Historia och nutid Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.