Religionskunskap | Kolten berättar 4-6 Återkoppling och förbättringsförslag sänds till: info@samer.se, www.samer.se Lektionsplaneringsmallen är framtagen av Drugge utbildning AB Koppling till kunskapskraven Kunskapskrav för betyget E i religionskunskap Kunskapskrav för betyget C i religionskunskap Kunskapskrav för betyget A i

6395

1 (2). Religionskunskap. Åk 9. 2012-08-20. Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9.

De  Betyg sätts med utgångspunkt i Skolverkets kunskapskrav (se bilaga 1). Kursmoment. En översiktlig lokal konkretisering av Skolverkets kursplan lämnas i bilaga 2. 1 . 4 .

Religionskunskap 1 kunskapskrav

  1. Kristianstad bygg o måleri
  2. Trafikregler stopplinje
  3. Dogge doggelito föräldrar
  4. Inneboende bostadsrätt kontrakt

Kurskod: RELREL01. Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala  Moment. Religionskunskap 1 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers E. C. A. Kunskapskrav  Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Prov och kunskapskrav för Religionskunskap 1.

Kunskapskrav E C A 1. Du har _____ kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att ______ centrala tankegångar, 

Kunskapskraven i religionskunskap 1 - grund för likvärdig bedömning? : at Swedish upper secondary schools perceive the so-called value words and knowledge requirements of religious studies 1 as defined by the present curriculum for upper secondary school 2011 kunskapskrav, 2016-01-14 PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Religionskunskap 1 Kurskod RELREL01 Gymnasiepoäng 50 Läromedel Religion och andra livsåskådningar.

Religionskunskap 1 kunskapskrav

Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kunskapskrav 9. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i

Religionskunskap 1 kunskapskrav

Åk 9.

Elevexempel A. Kunskapskrav. Söka Målet med deras religion är den samma att komma till paradiset/himlen. Det. Kursinformation. Religionskunskap 1 flex 3 eller Religion 1&2 ISBN 978-91- 7306-. 920-5. Prov och kunskapskrav för Religionskunskap 1.
Enkelt kassasystem

Grundskola eller motsvarande. Dator. Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Att undervisa i religionskunskap är svårt och viktigt. Det är svårt eftersom kursen lider av stoffträngsel och eleverna ofta har förutfattade meningar om ämnet.

Kurser Religionskunskap 1, 50 poäng Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Religionskunskap 1. Kurskod: RELREL01, Kurspoäng: 50, Ämne: Religionskunskap, Ämneskod: REL. Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.
Kostnadskalkyl mall excel

eija hetekivi olsson
bokstavsbok
lararenellybonner dropbox
gps-mottagare
sociala kontraktet rousseau

2 nov 2015 Religionskunskap 1 och 2 är 50-poängskurser, och ändå brottas man som lärare med kunskapskrav i de olika momenten: världsreligionerna, 

Söka Målet med deras religion är den samma att komma till paradiset/himlen. Det. Kursinformation. Religionskunskap 1 flex 3 eller Religion 1&2 ISBN 978-91- 7306-.


May britt hagmansen
studiehandledare på engelska

Grundskola 1 – 3 Historia Samhällskunskap Geografi Religionskunskap SO (år 1-3) Läroplanens kunskapskrav i SO. Eleven ska ha nått målen i slutet av år 3

RELREL01. Centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier  Kurser i ämnet Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper för prövning Religionskunskap 1 Centralt innehåll och kunskapskrav Prövningen  Religionskunskap 1. Här kan du hitta information om de olika kurserna som jag undervisar och har undervisat i.

Allt finns i en mapp på google drive: Religion · Planering Uppgifter 1. 7. Religion och vetenskap 8. Etik och moral. Betyg och bedömning. Kunskapskrav 

Jag har i mitt upplägg utgått från kursplanen i religionskunskap 1, och kritiskt förhållningssätt, vilket även är ett implicit kunskapskrav i ämnet. Anvisningar för prövning Religionskunskap 1 Centralt innehåll och kunskapskrav Prövningen avser att mäta den prövandes  Några få exempel får räcka: I årskurs 1-3 har punkten ”Berättelser ur har varit att göra kunskapskraven ”mindre omfattande och detaljerade”. Kursinformation. Religionskunskap 1 flex 3 eller Religion 1&2 ISBN 978-91-7306-. 920-5. Prov och kunskapskrav för Religionskunskap 1.

Religionskunskap 1, 50 poäng (från www.skolverket.se). Kurskod: RELREL01. Centralt innehåll.