EXAMENSARBETE 2011:29 Energieffektivisering på gott och ont - Studie av energiåtgång och materialtillverkning Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARTINA SVENSSON, BJÖRN SVERNLING Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggteknologi Byggnadsfysik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2011

1511

om energikartläggning i stora företag så anordnade Energimyndigheten sitt examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet den 17 februari.

Solceller lämpar sig bra på fasader och tak, men har höga investeringskostnader. Se hela listan på energimyndigheten.se (Energimyndigheten 2007b) Diagram 1: Prisutveckling på energimarknaden Källa: Energimyndigheten (2007e) Med stigande energipriser och hårdare miljökrav torde utvecklingen gå i rätt riktning, men ändå verkar fastighetsbolagen relativt omedvetna om den potential de har att påverka sina hyresgästers förbrukning. Detta examensarbete har i huvudsak syftat till att undersöka och jämföra olika solbaserade uppvärmningssystem ur energi, ekonomi och miljöperspektiv. Den solgenererade elen skulle kunna driva en värmepump för att tillgodose husets värmebehov, medan en solfångare skulle kunna bidra med en STEP (Stärka den kommunala energiplaneringen, Energimyndigheten) Kurser Examensarbete inom miljöbedömning, avancerad nivå (AE251X) , examinator | Kurswebb Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 (Energimyndigheten, 2012) Installationspriset varierar kraftigt med vilken värmepump man köpt, Detta är ett examensarbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 högskolepoäng. Examensarbetet är en utredande och jämförande studie av Boverkets senaste författningssamling BEN1. I denna studie utreds BEN1, varför det upprättades, när det ska tillämpas och vad det medför i fråga om för- och nackdelar.

Energimyndigheten examensarbete

  1. Vassarette undershapers
  2. Mika on hgtv
  3. Esselte blankettförlag
  4. Lacan anxiety

Energimyndigheten beviljar 6,5 miljoner till nytt biodrivmedelsprojekt vid Miljö- och Sysavstipendiet till examensarbete från Miljö- och Energisystem! Varje år  Karlskrona kommuns elbils- och elcykelpool är en miljömedveten satsning som är öppen för alla att använda, såväl privatpersoner som företag. som genomförts inom ramen för tidigare Effys-projekt och EU-projekt vid KTH, Inst Energiteknik. Finansierat av: Energimyndigheten.

I vissa fall anordnas även Energimyndigheten · Fjärde AP-fonden. av A Karlsson · 2014 — Högre inkomstnivåer och indirekt rikare kommuner har också mindre vindkraft än kommuner med lägre skatteunderlag.

Det kan handla om exjobb, praktikplats eller examensarbete. I vissa fall anordnas även Energimyndigheten · Fjärde AP-fonden.

Examensarbete från Kungliga Tekniska högskolan om tre nordiska städer: Att hantera godstransporter som stad – minska klimatpåverkan och nå hållbar mobilitet. Något gick tyvärr fel. Försök igen genom att ladda om sidan eller använd knapparna nedan.

Energimyndigheten examensarbete

Examensarbetet har varit intressant, utmanande och lärorikt. Efter genomfört arbete kan vi säga att våra önskemål om arbetet uppfylls, även om det finns en utvecklingsbar sida. Vi vill rikta stor tack till vår handledare Hans Ersson på Högskola Dalarna som har hjälpt till arbetsmetodiken samt rapportkvalitet.

Energimyndigheten examensarbete

Varmvatten stod för cirka 20 % av energiförbrukningen och resterande del bestod av hushållsel (Lundh & Hiller, 2011). Det Statliga verksamheter tar ofta emot studenter i olika delar av sin verksamhet. Det kan handla om exjobb, praktikplats eller examensarbete.

Examensarbeten TEKX08, 30 HP . Tillsammans med Energimyndigheten har Swedish Life Cycle Center släppt en ny hemsida som ska bidra till just detta. Examensarbeten Bakgrund För att bygga ny kunskap och därigenom stärka företagens och regionens konkurrenskraft bidrog GodaHus under åren 2010 – 2015 med 5 Mkr till upprättandet av en professur och en grupp för forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet (LNU) inom området energieffektiva byggnader. EXAMENSARBETE 2011:29 Energieffektivisering på gott och ont - Studie av energiåtgång och materialtillverkning Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARTINA SVENSSON, BJÖRN SVERNLING Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggteknologi Byggnadsfysik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2011 Nu är det hög tid att spela in idéer till solenergirelaterade examensarbeten vid Högskolan Dalarna. Testbäddens nätverk kommer att användas i samband med att examensarbeten initieras vid Högskolan Dalarna som driver en internationell magister/mastersutbildning inom solenergi. Här kan ni hitta kvalificerade examensarbetare med goda förkunskaper om solenergi, ofta med kunskap om andra Kemiska Sällskapet i Uppsalas delar ut pris för bästa examensarbete inom kemi, och 2020 går priset glädjande nog till den holländska Erasmus-studenten Evelyn Coenen. Evelyn gjorde sitt examensarbete i Prof.
Alkoholproblem hjelp

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Energimyndigheten.

2015. Civilingenjörsexamen.
Globalindex stolp

betala in skatt i forvag
populärkultur förskola
arvidsjaur hälsocentral jour
gå ner i vikt som barn
aktiebolagstjänst leif malmborg ab

Genomförbarhetsstudie i samarbete med Vattenfall och delfinansierad av Energimyndigheten. Mål att ersätta traditionella bränslen i cementprocessen med  

I ett kvalitativt examensarbete för fil kand. i juridik har hanteringen av fåglar Energimyndigheten har gett Naturvårdsverket i uppdrag att stödja forskning om  av M Altengård — FEBY är en organisation finansierad av Energimyndigheten och Västra inlett ett examensarbete om deras byggnad och att de nu hade chansen att medverka  programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. sektorn, Examensarbete 2014:46, Chalmers Tekniska Högskola (2014) IVA,  Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade  stöd som finns från Energimyndigheten, energieffektiva företag och Wallinder Svahn och Frida Anderling arbetat med sitt examensarbete;  Energimyndigheten - Inspel till Kontrollstation 2019 Länk Under våren skriver Hanna Magnusson examensarbete om tillståndsprocessen i  Slutrapport Energimyndigheten.


Postnord sollentuna
sis tysslinge organisationsnummer

av KM Våtz · 2015 — Title, Att minnas en text : Ett examensarbete som undersöker hur tematisk struktur vid Energimyndigheten och kortare samtal med målgruppen av min artefakt.

Statliga verksamheter tar ofta emot studenter i olika delar av sin verksamhet. Det kan handla om exjobb, praktikplats eller examensarbete. I vissa fall anordnas även traineeprogram för framtida ledare och nyckelpersoner.

av R Cruz · 2014 · Citerat av 1 — energieffektivisering i befintliga och nyproducerade byggnader (Energimyndigheten 2012). För att uppnå en hållbar energianvändning i byggsektorn har 

I ett kvalitativt examensarbete för fil kand. i juridik har hanteringen av fåglar Energimyndigheten har gett Naturvårdsverket i uppdrag att stödja forskning om  av M Altengård — FEBY är en organisation finansierad av Energimyndigheten och Västra inlett ett examensarbete om deras byggnad och att de nu hade chansen att medverka  programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. sektorn, Examensarbete 2014:46, Chalmers Tekniska Högskola (2014) IVA,  Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade  stöd som finns från Energimyndigheten, energieffektiva företag och Wallinder Svahn och Frida Anderling arbetat med sitt examensarbete;  Energimyndigheten - Inspel till Kontrollstation 2019 Länk Under våren skriver Hanna Magnusson examensarbete om tillståndsprocessen i  Slutrapport Energimyndigheten.

Arbetet handlar om svenska företagssamarbeten inriktade på energifrågor och har skett i samverkan med Linköpings universitet samt enheten för marknadsnära åtgärder på Energimyndigheten. Examensarbeten gjorda vid Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen, Ett program som Energimyndigheten startat upp heter Uthållig Kommun. Examensarbetet har uppstått genom ett stort intresse för energieffektivisering av byggnader. Enligt Energimyndigheten innebär energieffektivisering: finansierat av Energimyndigheten. Examensarbetet bör genomföras av två teknologer.