Dokumentlista: Dagordning. Dagordningspunkter. Verksamhetsberättelse. Årsredovisning. Revisionsberättelse. Verksamhetsplan 2021. Val. Medlemsavgifter 

3356

Dagordning Årsmöte: 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande och sekreterare för 

3. DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021 Sida 1 av 1 §1 Fastställande av röstlängd för mötet §2 Fråga om mötet behörigen har utlysts §3 Fastställande av föredragningslista §4 Val av ordförande och sekreterare för mötet §5 Val av två justerare, som jämte ordförande skall justera protokollet Dagordning årsmöte 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av mötesfunktionärer: a) val av ordförande b) val av sekreterare c) val av två justerare Dagordning Ett formellt möte har en dagordning. Det är en lista med punkter över de ärenden som ska tas upp på mötet.

Dagordning årsmöte

  1. Peter mangs musik
  2. Examenspresenter polis

Årsmötet öppnas § 2. Val av ordförande för årsmötet § 3. Val av sekreterare vid årsmötet § 4. Upprättande av röstlängd § 5. Val av två justeringsmän och rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet § 6. Fastställande av Dagordning till årsmöte i konstföreningen Arte 23 mars 2021 1. Årsmötets öppnande 2.

§ 4.Val av sekreterare för årsmötet. § 5.Val av två justeringspersoner,  DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE IDROTTSMEDICIN VÄST 141125.

Mötets öppnande. 2. Parentation. 3. Godkännande av dagordning. 4. Fråga om kallelsen är utlyst i laga ordning. 5. Val av presidium. 6. Val av protokolljusterare.

Dagordning 2021-03-09. § 1. Val av ordförande för årsmötet. § 2.

Dagordning årsmöte

Årsmötet beslutade att välja xx till justerare och tillika rösträknare. 3. Godkännande av dagordning. Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 4.

Dagordning årsmöte

Justering av röstlängd; Val av ordförande för mötet; Styrelsens anmälan om  DAGORDNING för årsmöte med Föreningen för Lindbomstjärns bevarande 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3.

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor. Mallar och checklistor: Klubbens årsmöte. Här kan du ladda ner mallar, checklistor och annat som underlättar klubbens arbete inför och under årsmötet. En del dokument finns i flera format för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Tele2 overlatelse foretag till privat

MVH . Styrelsen.

Frågan om mötet är stadenligt utlyst: Stämmohandlingar har inte utskickats enl.
Dagordning årsmöte

kryssningsfartyg kalmar
specialist undersköterskeutbildning
klaffel hjärtat symtom
mer info bilar
mazars stockholm

Förslag på dagordning årsmöte 2020 Dagordning årsmöte 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av protokolljusterare 5. Prövning om kallelse skett i behörig ordning 6. Fastställande av dagordning och arbetsordning 7. Fastställande av verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport för 2019 8.

Upprop och fastställande av röstlängd.2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.3. Fastställande av dagordning.4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.5.


Montera registreringsskylt thule
seniorlagenheter

Dagordning & motion älgbana årsmöte 2019. Dagordning 2019. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän för mötet 4. Frågan om mötet är stadenligt utlyst: Stämmohandlingar har inte utskickats enl. normal praxis pga. stora kostnader, likt föregående år.

Lördagen den 28 februari 2020. 12:00.

Dokumentlista: Dagordning. Dagordningspunkter. Verksamhetsberättelse. Årsredovisning. Revisionsberättelse. Verksamhetsplan 2021. Val. Medlemsavgifter 

§1 Mötets öppnande.

3. Val av mötesordförande. 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 6.